Terapeut Kadi Kütt

Viimase kahekümne viie aasta jooksul olen tutvunud rohkem või vähem süvitsi paljude alternatiivõpetustega ja sulatanud saadud teadmisi oma maailmapilti. Olen õppinud unistama, olema uudishimulik ja usaldav, õppinud märkama, kuidas õiged uksed avanevad igal sammul. Vahel olen tulemustega päris rahul, teinekord paistab ideaal hirmus kaugel. Kuid ideaali kaugus iseenesest ei muuda mind rahulolematuks. Teadmine, et veel on pikk tee käia, annab omamoodi vabaduse tunde – kui palju põnevaid võimalusi!

Õigeks ukseks oli minu jaoks kindlasti holistilise teraapia õppimine, sest holistiline ehk terviklik lähenemine inimesele ühtib kõige paremini mu maailmavaatega. Minu mõttemaailmast saad selgema pildi mu blogi lugedes.

Holistiline teraapia

2007. aastal alustasin terapeudiõpinguid Holistilise Teraapia Instituudis (nüüd Holistika Instituut). Lõpetasin kooli 2010. aasta suvel.
Holistiline teraapia kuulub transpersonaalse (isiklikust ehk personaalsest kaugemale ulatuv) psühholoogia valdkonda ning on tulemuslik paljude erinevate probleemide puhul: tööstress, sassiläinud suhted, elukriisid, minevikust pärit negatiivsed uskumused ja käitumismustrid, igapäevast elu segav ärevus, traumad, kroonilised füüsilised valud jne. Kuid terapeut saab ka olla lihtsalt toeks inimese sügavamate unistuste ja ideaalide päevavalgele toomisel – enese sisse vaatamine ja enda sisemiste ressursside teadvustamine aitab leida jõudu liikuda edasi ning täita oma unistusi ja eesmärke. Olen veendunud, et tänane maailm nõuab just nimelt holistilist ehk terviklikku lähenemist inimesele. Loe teraapiast lähemalt või kuula audiofaili: holistiline teraapia ja registreeri end teraapiaseansile.

Teraapias on kõige aluseks hoolimine

Teraapias pean tähtsaks hoolivust ja vastastikust austust. Nii kliendi- kui terapeudipoolne ausus, siirus ja avatus loovad sügavama teineteisemõistmise ja usalduse – see aitab jõuda parima tulemuseni.

Sõna "teraapia" tuleb kreekakeelsest sõnast „therapeia“, mis tähendab „aidata kedagi tema teel“. Terapeudina tahangi olla siiras ja avatud teejuht, kes on õppinud ennast usaldama ja enda üle rõõmustama. Nii suudan anda ka oma klientidele rõõmu eeskuju. See on minu arust parim kingitus, mida aitaja saab teha.

Põnevat enesesse süüvimist ja julget õnneliku elu ehitamist! 
Kadi Kütt