Eneseusk ja enese väärtustamine

Suur osa meie probleemidest saab alguse madalast enesehinnangust. Just enesehinnangust sõltub, kuidas me mõtleme, tunneme, reageerime ja end väljendame. Seetõttu võivad madal enesehinnang ja vähene eneseusk kahjustada meie pere- ja töösuhteid, põhjustada stressi ja ärevust ning hoida meid tagasi oma tõelise potentsiaali rakendamisest. Töö enesehinnanguga ja enese väärtustamine on hädavajalikud õppetunnid nii isiklikus kui tööelus.

Loe lisaks

Õpituba: Mina olen mina ja see meeldib mulle!

Ma olen üsna veendunud, et enese väärtustamine on elus hakkamasaamise võti. Selle teemaga tegelemine tasub end ära, kuna enesehinnang mõjutab meie vaimset ja füüsilist tervist, toimetulekut tööl, kodus ja sõprade ringis. Paljuski just enesehinnangust sõltub, kuidas me mõtleme, tunneme ja end väljendame.

Loe lisaks