Eneseusk ja enese väärtustamine

Suur osa meie probleemidest saab alguse madalast enesehinnangust. Just enesehinnangust sõltub, kuidas me mõtleme, tunneme, reageerime ja end väljendame. Seetõttu võivad madal enesehinnang ja vähene eneseusk kahjustada meie pere- ja töösuhteid, põhjustada stressi ja ärevust ning hoida meid tagasi oma tõelise potentsiaali rakendamisest. Töö enesehinnanguga ja enese väärtustamine on hädavajalikud õppetunnid nii isiklikus kui tööelus.

Psühholoogiadoktor Glenn R. Schiraldi kirjutab: „Enesehinnang on realistlik ja lugupidav arvamus iseendast. Realistlik tähendab olla enda vastu aus, mõista ennast täielikult ja teada oma tugevusi, nõrkusi ning kõike, mis jääb sinna vahele. Lugupidav viitab sellele, et meid valitsevad head tunded selle isiku vastu, keda me vaatame.“ Seega on meil kaks ülesannet: ennast tunda ja endast lugu pidada. Lihtne! Või siiski mitte? Terapeudina tean, et pidev sisemine rahutus, ärevus ja läbipõlemine kuuluvad paljude inimeste igapäevaellu. Sellised töötajad ei tunne end hästi, nad ei suuda tööl pühenduda, initsiatiivi näidata ja endast parimat anda. Nad lihtsalt ei usu endasse ja oma võimetesse, nad pole õppinud ennast väärtustama. Aga kui me ei väärtusta ennast, ei jaksa me hoolida ka teistest, me ei suuda kolleegidega tõhusat koostööd teha ja kliente kvaliteetselt teenindada. Mis tahes muutuse elluviimine on sellisel puhul pea võimatu.  

Viimasel kümnendil räägitakse ka Eestis ärksusest ehk oskusest elada teadlikult ja kohal olles. See tähendab, et oleme igal hetkel teadlikud oma mõtetest, reaktsioonidest ja kehast ehk kõigest, mis toimub meie sees ja meie ümber. Selline ärgas kohalolu aitab rahulikuks jääda ka kõige keerulisemates vaidlustes ja konfliktides, võtta vastu kriitikat, mõista vastaspoolt ja jõuda arukate kokkulepeteni selle asemel, et ebateadlikult ja ebaküpselt reageerida.

Olen veendunud, et töö enesehinnanguga ja eneseusu kasvatamine on kohustuslikud igale inimesele. See pingutus tasub end tõepoolest ära!

Koolitusel:

 • Uurime, mis on enesehinnang ja kuidas see kujuneb.
 • Arutleme, millest sõltub eneseusk ja kuidas see meid isiklikus ja tööelus mõjutab.
 • Selgitame, mida tähendab eneseteadlikkus ja ärksameelsus ning milline on nende mõju meie eneseusule ja –kindlusele.
 • Arutame selle üle, kuidas saame oma eneseusku kasvatada ja ennast rohkem väärtustada.
 • Toon holistilisest regressiooniteraapiast näiteid tööst eneseusuga.

Praktiline osa:

 • Täidame paar küsimustikku, mis aitavad osalejatel endast paremini aru saada.
 • Teeme läbi lihtsa juhendatud meditatsiooni, mis aitab endasse uskuda ja ennast väärtustada (kui sa pole varem mediteerinud, siis see pole kindlasti takistuseks)
 • Õpime lihtsaid praktikaid sisemise rahu ja ärksameelsuse kasvatamiseks.

Firmasisene koolitus kestab 2-4 tundi, täpsem kestus ja sisu selgub tellijaga läbi rääkides.

Koolitust viib läbi holistilise regressiooni terapeut Kadi Kütt. Koolitaja kohta saad lugeda siit.  

*** *** ***

Vaata ka koolituse "Stressi juhtimine ja läbipõlemise ennetamine" tutvustust.

Need lood räägivad samuti eneseusust ja enese väärtustamisest:

 • "Selline olen ma tegelikult" 
 • "Ole endale sõber!
 • "Elamine rõõmus"

Eelmine
Stressi juhtimine ja läbipõlemise ennetamine

Vastused puuduvad

Email again: